PROJEKT „PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM” W LICZBACH

Przedstawiamy osiągnięcia projektu „Przedsiębiorca z klimatem” w liczbach
  • Uruchomiono stronę internetową projektu www.przedsiębiorcazklimatem.pl do końca sierpnia 2016 r. strona miała ponad 14 000 odsłon.
  • Przeszkolono 14 konsultantów regionalnych w biurach terenowych Fundacji.
  • Przygotowano poradnik „Przedsiębiorca z klimatem” w nakładzie 10 000 egzemplarzy(dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu www.przedsiębiorcazklimatem.pl oraz w biurach fundacji)
  • Udzielono 1 750 konsultacji przedsiębiorcom z zakresu efektywności energetycznej.
  • Przeprowadzono badania ankietowe z 700 przedsiębiorcami na temat efektywności energetycznej.
  • Przeprowadzono 210 ankiet pogłębionych z przedsiębiorcami w celu udzielenia szczegółowych zaleceń obniżających zużycie energii.
  • Zorganizowano 7 konferencji regionalnych „Przedsiębiorca z klimatem”, w których wzięło udział 405 osób.
  • Przeprowadzono konkurs „Przedsiębiorca z klimatem” w którym wzięło udział 40 przedsiębiorców i przyznano 7 nagród specjalnych oraz 6 rzeczowych.
  • Wysłano 20 newsletterów z cyklu „Przedsiębiorca z klimatem” który miał ponad 600 odbiorców.