Konkurs

Wszystkim przedsiębiorcom dziękujemy za udział w naszym konkursie.

„Przedsiębiorca z klimatem” był ogólnopolskim konkursem polegającym na wyłonieniu przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania  obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności (o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, bądź zmniejszający zużycie energii).

Celem konkursu było:

 • podniesienie wiedzy w zakresie niskonakładowych rozwiązań umożliwiających oszczędność energii,
 • zachęta przedsiębiorców do wprowadzania w ich firmach konkretnych rozwiązań pozwalających zmniejszyć oddziaływanie prowadzonych działalności gospodarczych na klimat,
 • zainteresowanie przedsiębiorców tematem niskonakładowych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej,
 • promocja przedsiębiorstw działających w poszanowaniu klimatu.

Kryteria oceny:

 1. Jakie działania z zakresu efektywności energetycznej lub niskonakładowych rozwiązań zastosowałeś w swojej firmie.
 2. Stosunek poniesionych kosztów przedsięwzięcia do otrzymanych efektów.
 3. Stosunek poniesionych kosztów przedsięwzięcia do obrotów firmy.
 4. Kompleksowość rozwiązań.
 5. Podjęte działania na temat podnoszenia świadomości nt. efektywności energetycznych (uczestnictwo w szkoleniach nt. efektywności energetycznej, wprowadzenia w firmie polityki związanej z ograniczaniem energii, działania prowadzone wśród pracowników, działania promujące postawy proekologiczne  np. zbiórka zużytych baterii, tonerów, druk dwustronny, segregacja odpadów, zbiórka makulatury itp.)

Nagrody:

Nagrody specjalne:

 • Do wyboru: szkolenie wstępne z zakresu wdrożenia standardu ISO 50001 – System Zarządzania energią lub audyt energetyczny w firmie.

Nagrody rzeczowe:

 • Uniwersalna eko ładowarka sieciowa
 • Ładowarka solarna do laptopów, tabletów i smartfonów
 • Słoneczna ładowarka do telefonów komórkowych