EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE BUDOWNICTWO

Na potrzeby przygotowanego zestawienia, wyróżniamy trzy rodzaje budynków:

  • budynek standardowy – spełniający obowiązujące przepisy
  • budynek energooszczędny – (low – energy house – LEH) to budynek, w którym rocznie zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh/m2a, czyli posiada dobrą izolację przegród zewnętrznych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, zredukowane mostki termiczne, wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wysokosprawną instalację grzewczą
  • budynek pasywny – jest budynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania – 15kWh/m2/rok, w którym komfort cieplny zapewniony jest dzięki wykorzystaniu pasywnych źródeł ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, promieniowanie słoneczne) oraz radykalnemu zmniejszeniu strat ciepła związanego z przenikaniem przez ściany na wentylację (odzysk ciepła w systemie wentylacji).